Grondwerk

Vlassak Betonboringen BV verricht grondwerkzaamheden voor o.a. woningen, uitbreidingen/aanbouwen, stallen, bedrijfshallen en bestratingen. Met u wordt de werkwijze en planning besproken om de aansluitende werkzaamheden efficiënt te laten verlopen.

Natuurlijk denken wij graag met u mee als het gaat om oplossingen voor het beheersen van het grondwaterpeil en het stabiliseren van bestaande bebouwingen (bijvoorbeeld bij het uitgraven van een kelder).

De verdichting van het aangebrachte zand is belangrijk voor een goede fundatie. Daarom maken we gebruik van verschillende verdichtings machines als trilplaat en trilwals. Tijdens het werk wordt de verdichting gecontroleerd met een handsondeerapparaat.

Voor de grondwerkzaamheden voor verhardingen als klinkers, asfalt en beton maken wij graag gebruik van ons laser gestuurde egalisatiebord. Hiermee wordt de ondergrond tot op enkele milimeters nauwkeurig geëgaliseerd en vormt zodoende een uitstekende basis voor uw bestrating.